1

Het nieuwe dorpscentrum voor Vinkeveen

Een dorp aan de plassen!

Met gezellige horeca, kleine winkeltjes of pop-up winkels van de winkeliers in Vinkeveen, een dorpsplein voor kleinschalige evenementen, zoals braderieën en een mix aan woonfuncties. Een gezellig dorpshart voor Vinkeveen!

Het nieuwe dorpscentrum voor Vinkeveen

Een dorp aan de plassen!

Met gezellige horeca, kleine winkeltjes of pop-up winkels van de winkeliers in Vinkeveen, een dorpsplein voor kleinschalige evenementen, zoals braderieën en een mix aan woonfuncties. Een gezellig dorpshart voor Vinkeveen!

1
2

Ondergronds parkeren

In het nieuwe centrum gebied

Met ruimte voor 250 – 300 auto’s. Dit vermindert de parkeerdruk op de Herenweg.

Ondergronds parkeren

In het nieuwe centrum gebied

Met ruimte voor 250 – 300 auto’s. Dit vermindert de parkeerdruk op de Herenweg.

2
3

Doorgang naar de plassen

Noordzijde nieuwe centrum

8 à 9 meter brede doorgang naar de plassen, mét aanmeermogelijkheden en een aansluiting op het sloepennetwerk.

Doorgang naar de plassen

Noordzijde nieuwe centrum

8 à 9 meter brede doorgang naar de plassen, mét aanmeermogelijkheden en een aansluiting op het sloepennetwerk.

3
3

Doorgang naar de plassen

Noordzijde nieuwe centrum

8 à 9 meter brede doorgang naar de plassen, mét aanmeermogelijkheden en een aansluiting op het sloepennetwerk.

Doorgang naar de plassen

Noordzijde nieuwe centrum

8 à 9 meter brede doorgang naar de plassen, mét aanmeermogelijkheden en een aansluiting op het sloepennetwerk.

3
3

Doorgang naar de plassen

Noordzijde nieuwe centrum

8 à 9 meter brede doorgang naar de plassen, mét aanmeermogelijkheden en een aansluiting op het sloepennetwerk.

Doorgang naar de plassen

Noordzijde nieuwe centrum

8 à 9 meter brede doorgang naar de plassen, mét aanmeermogelijkheden en een aansluiting op het sloepennetwerk.

3
4

Het dijksterrein

Voor De Adelaar locatie

De dijksterreinen worden toegankelijk voor Vinkeveners, met wandelpaden, picknicktafels en aanlegsteigers.

Het dijksterrein

Voor De Adelaar locatie

De dijksterreinen worden toegankelijk voor Vinkeveners, met wandelpaden, picknicktafels en aanlegsteigers.

4

3 woongebieden

Vrijstaande woningen en tweekappers in het groen. Gelegen bij het historische lint, middenin het landschap, en mét een tuin direct aan het (vaar) water!

3 woongebieden

Vrijstaande woningen en tweekappers in het groen. Gelegen bij het historische lint, middenin het landschap, en mét een tuin direct aan het (vaar) water!

3 woongebieden

Vrijstaande woningen en tweekappers in het groen. Gelegen bij het historische lint, middenin het landschap, en mét een tuin direct aan het (vaar) water!

3 woongebieden

Vrijstaande woningen en tweekappers in het groen. Gelegen bij het historische lint, middenin het landschap, en mét een tuin direct aan het (vaar) water!

5-2

3 woongebieden

Een dorpse structuur met tweekappers, rijwoningen en een aantal vrijstaande woningen en appartementen. Groen en oriëntatie op het water zijn belangrijke dragers voor dit woongebied. Hier komt een goede balans tussen sociale huur, midden huur, starterswoningen en middendure koopwoningen.

3 woongebieden

Een dorpse structuur met tweekappers, rijwoningen en een aantal vrijstaande woningen en appartementen. Groen en oriëntatie op het water zijn belangrijke dragers voor dit woongebied. Hier komt een goede balans tussen sociale huur, midden huur, starterswoningen en middendure koopwoningen.

5-2
6

Een groene dorpsentree

De groene koppen van het originele slagenlandschap langs de nieuwe wegen weerszijden van de weg die aansluit op de Baambrugse Zuwe vormen een groene entree voor Vinkeveen.

Een groene dorpsentree

De groene koppen van het originele slagenlandschap langs de nieuwe wegen weerszijden van de weg die aansluit op de Baambrugse Zuwe vormen een groene entree voor Vinkeveen.

6
7

St Jozefschool

Tuinderslaantje 1-3

St Jozefschool

Tuinderslaantje 1-3

7
8

De Boei

Kerklaan 32

De Boei

Kerklaan 32

8
9

De Rooms Katholieke Kerk

Kerklaan 2

De Rooms Katholieke Kerk

Kerklaan 2

9
10a

Nieuwe verkeerssituatie

Uitwerking Variant 2

De huidige onveilige op- en afritten ter hoogte van de Herenweg vervallen.

Nieuwe verkeerssituatie

Uitwerking Variant 2

De huidige onveilige op- en afritten ter hoogte van de Herenweg vervallen.

10a
10b

Nieuwe verkeerssituatie

Uitwerking Variant 2

Gelijkvloerse kruising ter hoogte van de Ringdijk met aansluiting op Kerklaan/ Roerdompstraat en een nieuwe weg die aansluit op de Baambrugse Zuwe. Uitsluitend voor gemotoriseerd verkeer. Geen overstekende fietsers over de N201. Fietsers gebruiken de huidige fietspaden.

Nieuwe verkeerssituatie

Uitwerking Variant 2

Gelijkvloerse kruising ter hoogte van de Ringdijk met aansluiting op Kerklaan/ Roerdompstraat en een nieuwe weg die aansluit op de Baambrugse Zuwe. Uitsluitend voor gemotoriseerd verkeer. Geen overstekende fietsers over de N201. Fietsers gebruiken de huidige fietspaden.

10b
10c

Nieuwe verkeerssituatie

Uitwerking Variant 2

Voorrangskruising ter hoogte van Ringvaart/ Kerklaan.

Nieuwe verkeerssituatie

Uitwerking Variant 2

Voorrangskruising ter hoogte van Ringvaart/ Kerklaan.

10c
10d

Nieuwe verkeerssituatie

Uitwerking Variant 2

De verkeersdruk op de Herenweg neemt af. Hierdoor vindt aan de Herenweg herstel plaats van het historische lint. De Herenweg wordt een gezamenlijk verblijfsgebied voor voetgangers, fietsers en auto’s (in mindere mate).

Nieuwe verkeerssituatie

Uitwerking Variant 2

De verkeersdruk op de Herenweg neemt af. Hierdoor vindt aan de Herenweg herstel plaats van het historische lint. De Herenweg wordt een gezamenlijk verblijfsgebied voor voetgangers, fietsers en auto’s (in mindere mate).

10d
10e

Nieuwe verkeerssituatie

Uitwerking Variant 2

De verkeersdruk op de Kerklaan neemt af.

Nieuwe verkeerssituatie

Uitwerking Variant 2

De verkeersdruk op de Kerklaan neemt af.

10e
11

Een nieuwe haven

Een nieuwe haven

11
12

Ophaalbrug Herenweg

Ophaalbrug Herenweg

12
13

De Hervormde Kerk

Herenweg 201

De Hervormde Kerk

Herenweg 201

13
Klik de cirkels aan voor meer informatie.

Dorpsvisie Vinkeveen: meloen eten aan het water

Centrumplan Vinkeveen

In opdracht van de gemeenteraad is een team van de gemeente, de provincie en de marktpartij op dit moment druk bezig met het uitwerken van Variant 2 van het centrumplan.

Het Centrumplan Vinkeveen is een uitwerking van de Dorpsvisie Vinkeveen. De twee belangrijkste uitgangspunten van deze visie zijn dat de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen verbetert én de aansluiting van Vinkeveen op de N201. Een visie die tot stand gekomen is met inbreng van inwoners en momenteel uitgewerkt en onderzocht wordt op haalbaarheid.

Alle onderdelen haken in elkaar

Afgelopen periode zijn diverse ontsluitingsvarianten en de bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden van een centrum aan de plassen tegen het licht gehouden. Op 23 maart heeft de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen de opdracht gegeven om Variant 2, waaronder een nieuwe ontsluiting van de N201 op Vinkeveen over de Veendijk, verder te onderzoeken en uit te werken. Variant 2 van het centrumplan geeft de beste garantie dat de wensen uit de dorpsvisie Vinkeveen gerealiseerd worden. De website laat zien wat het Centrumplan Vinkeveen in zijn totaliteit inhoudt en hoe de ontsluiting samenhangt met de ontwikkeling van een centrum aan de plassen.

Verdere uitwerking met specialisten én omgeving

Medewerkers van de gemeente én de marktpartij zijn momenteel bezig met de verdere uitwering, bijgestaan door een team van specialisten op het gebied van onder meer veiligheid, gezondheid, geluid, stedenbouw en verkeer. Niet alleen specialisten worden geraadpleegd. In deze fase van de uitwerking van Variant 2 is het team juíst ook op zoek naar input uit de omgeving. Bewoners kunnen tijdens verschillende bijeenkomsten hun ideeën, wensen en zorgen kenbaar maken. Omdat de nieuwe plannen de meeste impact hebben op de omwonenden van de Veendijk, gaan we met direct omwonenden verder in gesprek tijdens een of meerdere ‘tafelgesprekken’

In november neemt de gemeenteraad een beslissing over Variant 2.


Nieuws

 • College ziet nog wel kansen voor ambities dorpsvisie Vinkeveen

  College ziet nog wel kansen voor ambities dorpsvisie Vinkeveen

  Viaductmodel Centrumplan in huidige vorm niet haalbaar
 • Vervolg Centrumplan Vinkeveen

  Vervolg Centrumplan Vinkeveen

  Voorstel van college direct door naar de raad
 • Dijkvariant (variant 2) financieel niet haalbaar

  Dijkvariant (variant 2) financieel niet haalbaar

  Verkenning mogelijkheden Centrumplan verder
 • Raadsbehandeling Centrumplan uitgesteld

  Raadsbehandeling Centrumplan uitgesteld

  Financiële onderbouwing wordt nog nader uitwerkt


Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan houden we u op de hoogte.